Wat doet EVICOM

Onder EVICOM Support ben ik werkzaam als een zelfstandig professional. Sinds 1992 worden problemen op het gebied van automatisering op een pragmatische manier opgelost. Geen ingewikkelde terminologieën maar een resultaatgerichte aanpak voor zowel een inhoudelijke invulling als een begeleidende taak. Heeft u een ingewikkelde maatoplossing nodig om systemen te koppelen of te automatiseren dan bent u hier aan het juiste adres. Dit is ook het juiste adres als u midden in een automatiseringsontwikkeling zit en daar aanvullende kennis of begeleiding bij nodig heeft. Bij de projecten kunt u zien wat er al gedaan is en aan welke oplossingen bijgedragen is.

Projectmanagement

Veel bedrijven zijn afhankelijk van automatiseringsontwikkelingen uitgevoerd door externe partijen. Na een overeengekomen functioneel ontwerp wordt er na een bepaalde tijd een product opgeleverd dat soms niet voldoet aan de verwachtingen. Dit kunt u voorkomen door een onafhankelijke specialist in uw project te betrekken. Bij een groot aantal projecten is er opgetreden als specialist vanuit de opdrachtgever die de voortgang bewaakt. Dit kan in de vorm van parttime projectleider of als adviseur van de opdrachtgever of in de PRINCE2 rol Project Assurance. Dit zorgt voor een onafhankelijke kijk op de voortgang en een goede afstemming van wederzijdse verwachtingen.

Softwareontwikkeling

Een datakoppeling tussen twee systemen. Een interactieve website voor klanten die gekoppeld is aan uw intern systeem. Een aantal handmatige handelingen die regelmatig uitgevoerd moeten worden automatiseren. Voor al deze specifieke problemen kan EVICOM een oplossing op maat aanbieden. Bij een koppeling tussen systemen of het automatiseren van een aantal handelingen is er los van de foutgevoeligheid al snel een flinke besparing te behalen. Ontsluiten van uw interne informatie naar de buitenwereld vraagt ook om een specifieke aanpak die u bij onze uitgevoerde projecten terugvindt. Dus voldoende ervaring om u op een maatgerichte aanpak van dienst te zijn.

Agyle scrum

Voor zowel de projectbegeleiding als de eigen ontwikkeling is de voorkeur om met de methodieken Agile Scrum en indien mogelijk ook met prototyping te werken. Prototyping betekent dat er in het begin van het traject een werkende oplossing geboden wordt waarin de basis eigenschappen van de software zichtbaar zijn. Zaken zoals opmaak en foutafhandeling zijn dan minder van belang, maar het is de bedoeling om de verwachtingen van het eindresultaat goed af te stemmen en zeker te weten dat alle afhankelijkheden van de randsystemen functioneren. Agile betekent dat er regelmatig een werkende functionaliteit opgeleverd wordt zodat de voortgang goed in beeld blijft en problemen snel gedetecteerd worden. Bijsturing blijft zo altijd mogelijk. Met Scrum wordt bedoeld dat zowel de ontwikkelaar als de tester en product eigenaar betrokken zijn bij de ontwikkeling. Kennis wordt zo goed gedeeld en met elkaar afgestemd.

Projecten

Interfaces
Een implementatietraject voor een grote zorgverzekeraar assisteren. Daarbij moeten de huidige interfaces en maatwerk ontworpen en geprogrammeerd worden. Bij de interfaces wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van system services, WCF web services en MVC web portals. Het team werkt gedeeltelijk als Scrum team in een Agile omgeving. TFS ontwikkelstraat opgezet samen met buildserver en geautomatiseerde Unit tests.
Data koppeling
Met een WCF service is er een databridge gemaakt tussen Kijk! en DaVVE. Deze twee webbased applicaties kunnen gegevens van elkaar exporteren en importeren. Om de handelingen te vereenvoudigen wordt er een rechtstreekse databridge gebouwd. Gegevens worden beveiligd verstuurd en direct gecontroleerd op correctheid en volledigheid.
Agile-Scrum project
Ontwikkelen van een webapplicatie voor een zelf onderhoudend systeem waarmee docenten audits kunnen uitvoeren op elkaar. Voor gebruiksvriendelijke en snelle applicatie gebruik gemaakt van AJAX. Project uitgevoerd samen met de klant als een Agile-Scrum project.
POS koppeling
Voor Colruyt een back-end geprogrammeerd voor het uitgeven en inwisselen van vouchers. Webinterface gebouwd voor de POS systemen. Webclient voor connectie met Transatel voor het inwisselen van vouchers voor een beltegoed.
DaVVE
Volledige opzet van een web portal waarin de gegevens vanuit diverse LVS systemen ingelezen kunnen worden. Gegevens na analyse beschikbaar stellen aan de diverse deelnemers. C# MVC techniek gebruikt en alle gevoelige gegevens gecodeerd opgeslagen in de database.
Telecom ecommerce
Reviva Groep zorgt voor de invulling van alle e-commerce wensen en is al jarenlang marktleider als het gaat om hoogwaardige en complexe e-commerce trajecten in de telecom sector. Ik heb hier aanpassingen gedaan aan bestaande software en nieuwe toevoegingen geprogrammeerd. Dit een .net webbased omgeving, .net webservices en Windows Systeem services waar ook veel geprogrammeerd is in stored procedures.
Planning software
Voor de RvA is er een applicatie ontwikkeld om de planning van interne en externe medewerkers te ontsluiten en mutaties in te voeren. De applicatie is gebaseerd op ASP.NET en maakt gebruik van Webservices om gegevens door de firewall beschikbaar te maken. Een Win32 Service zorgt voor de bewaking van de gegevens en bedrijfregels. De gegevens zijn gekoppeld aan het interne planningssysteem Assist.
NTTool
Voor de Inspectie van het Onderwijs een gebruikersinterface gemaakt op basis van ASP.NET. Deze applicatie maakt gebruik van een Oracle 10 database. De applicatie maakt gebruik van diverse andere systemen zoals, LDAP, Hummingbird (DMS) en Webservices. Dit is een bedrijfsbrede applicatie geworden die dagelijks door 300 medewerkers in het hele land gebruikt wordt.
Scada en schrijvers
Op basis van Delphi 2006 ASP.NET controls ontwikkeld voor het weergeven van proces gegevens. Voor alle proces operators van Brabant Water een applicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt via het Intranet gegevens van pompstations te zien. De applicatie haalt gegevens op van de schrijvers waarin druk en waterstanden geregistreerd worden. Met behulp van schematische weergave worden deze gegevens van diverse pompstations in de hele regio weergegeven. Daarbij worden werkzaamheden en alarmfuncties ook via deze interface weergegeven en aangestuurd.
Audit software
Voor het verwerken van proces gegevens voor de ISO normering een audit tool ontwikkeld. Op basis van gegevens aangeleverd door de Raad van Accreditatie gegevens registreren van de diverse ambtenaren en op basis van gescoorde non-conformiteiten een rapportage genereren. De gegevens worden op basis van XML geëxporteerd en geïmporteerd in de centrale database voor verdere verwerking en analyse.
Pensioen software
In teamverband gewerkt aan een nieuw software product dat in eigen huis is ontwikkeld. Openstaande verbeteringen, toevoegingen en fouten opgelost. Synchronisatieproces opgezet op basis van webservices en XML. Door Akkermans en Partners is deze software in de markt gezet.
Dashboard
Voor de afdeling Boardware heb ik op basis van gegeven specificaties een nieuwe applicatie gebouwd welke als dashboard ingezet gaat worden. De applicatie maakt gebruik van OLE objecten om toegang te krijgen tot Excel sheets. Nadat een gebruiker de sheets heeft gewijzigd worden de nieuwe gegevens met behulp van OLE technieken ingelezen naar een SQL database. Daarnaast maakt de applicatie gebruik van connecties met DLL’s van de klant voor het berekenen van diverse ingewikkelde processen.
Interbase naar MS SQL
Voor het uitvoeren van de diverse bewerkingsprocessen was de opdracht een bestaande applicatie te optimaliseren. Hiervoor is de applicatie van een Interbase naar een MS SQL database overgezet en zijn alle routines herschreven naar ADO componenten. Daarbij is de applicatie aangepast en geoptimaliseerd naar nieuwe wensen. De communicatie met orderbeheer op de AS400 (DB/2) is vervangen voor een ADO connectie, waardoor er een zeer snelle en degelijke synchronisatie gerealiseerd is.
SAP koppeling
Voor het vergaren van alle budget-aanvragen is een dataentry interface gemaakt welke binnen een MS-Excel werkblad gebruikt kan worden. De afdeling Financien budget beheer kan deze gegevens na controle uploaden naar SAP met behulp van een remote function call. Voor het ophalen van de historische gegevens is een datainterface gebouwd op basis van RFC’s om de vorige budget gegevens zichtbaar te maken. Projectleiding is gedaan door Atos Origin welke het proces heeft geïnitieerd en beschreven.
TCPBackup
Voor de afhandeling van de reserve kopieën is een back-up service ontwikkeld genaamd TCPBackup. Dit programma heeft als functie om de back-up functies te automatiseren. Er is een beveiligde data-storage geconfigureerd en de meegeleverde applicatie verzorgt via een DSL verbinding een automatische reserve kopie op een veilige locatie. Alle communicatie wordt samen met een versie beheer opgeslagen in een MS-SQL database. Met de web interface is het voor de gebruiker eenvoudig de juiste versie op een willekeurig moment op te vragen.
eMailoffice
eMailoffice is een nieuw product dat alle inkomende en uitgaande elektronische post verzorgt. Het zorgt voor alle SMTP / POP3 / IMAPI communicatie met clients en andere mail servers. Alle inkomende mail wordt tevens gescanned op virussen, SPAM en door de gebruiker ingestelde blokkades. Na voltooiing van het product is er een website ontwikkeld en zijn er een aantal installatie pilots uitgevoerd. Met het beschrijven van installatie instructies en gebruikers informatie is dit product in de markt gezet en wordt door ISP's en kleine en middelgrote bedrijven gebruikt.
Software SRW
Voor het berekenen van de toerentallen van de strek reduceer wals is er een clipper applicatie ontwikkeld door MSM. Deze DOS applicatie is vervangen door een Windows applicatie ontwikkeld door Solar Software. Daarbij is de communicatie met de PLC vervangen door een communicatie server. De software voor de communicatie met de PLC is eigen ontwerp en de interface is zelf ontwikkeld. Alle betrokken systemen zijn van een eigen netwerk op het bestaande kantoor netwerk geplaatst. Datacommunicatie met PLC op basis van TCPIP en RS232c.
Agent scheduler
Voor ABN-Amro call center in Amsterdam een implementatie van Agent Scheduler uitgevoerd voor het inplannen en selecteren van agents. Agent Scheduler is een eigen software product. Daarbij koppelingen aangebracht tussen de personeelsbestanden op Oracle basis en klantinformatie uit een MS-SQL database. Begeleiding van management team bij inrichting en documenteren van procedures voor gebruik en onderhoud.
Rockwool
Voor de uitbreiding van de e-bizz activiteiten van Rockwool is de e-Bizz applicatie geherstructureerd. Hierbij zijn alle gevraagde wijzigingen van klanten en transporteurs doorgevoerd. De batch procedures met de AS-400 zijn uitgebreid waardoor er meer informatie, sneller op de website beschikbaar is. Voor de voorraad informatie is een realtime module ingebouwd voor klanten.
Migratie software
Voor de migratie heb ik in opdracht van Cap Gemini de bestaande applicaties opgewaardeerd naar Delphi 7. Daarbij zijn de volgende zaken opnieuw gebouwd: Direct Oracle Access met de daarbijbehorende Queries. Alle SOAP services en Webservices zijn vernieuwd. De TCP/IP verbindingen zijn vervangen door de Indy componenten.